Uw jaarrekening in Nijmegen door een specialist laten opstellen?

Iedere onderneming moet elk jaar een jaarrekening naar de Kamer van Koophandel sturen. De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Heeft u geen tijd om uw eigen jaarrekening op te stellen? Of wilt u zeker weten dat dit goed gebeurt? Neem dan contact op met uw accountant in Nijmegen. Wij weten precies wat wij in uw jaarrekening moeten zetten. Ook hebben wij de bevoegdheid om verklaringen af te geven. Hierbij kunt u denken aan een beoordelingsverklaring of een accountantsverklaring. Wij stellen graag de jaarrekening van uw bedrijf in Nijmegen of in de buurt van Nijmegen op.

Doel van een jaarrekening

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming. Het bevat de balans, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beide. De jaarrekening dient zo te zijn opgesteld dat deze de gebruiker voldoende inzicht geeft in het vermogen en het resultaat van uw bedrijf. De meest voorkomende gebruikers van een jaarrekening zijn de eigenaar en de belastingdienst. Als accountantskantoor hebben wij zeer ruime ervaring met het opstellen van jaarrekeningen, dus wij zijn u daar graag mee van dienst in Nijmegen of vlakbij Nijmegen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Twee soorten jaarrekeningen

Ten eerste heb je de fiscale jaarrekening. Deze is bedoeld om de fiscale winst van uw organisatie te berekenen. Ten tweede heb je de bedrijfseconomische jaarrekening. Dit type jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van het bedrijf. Het voordeel van deze jaarrekening is dat het een beter beeld geeft van de situatie van een organisatie.